EFA Syntetisk fortynder 5 liter

370,00 kr.

Leveringstid 1-3 dage

Vi har ikke et lager | Varer leveres direkte | Afhentning ikke mulig

EFA Syntetisk fortynder

 • Indhold: 5 liter
 • Producent: EFAPaint
 • Produkt: Syntetisk Fortynder på basis af xylen.
 • Fareord: Fare
 • Risiko: 
  – Brandfarlig væske og damp.
  – Farlig ved hudkontakt eller indånding.
  – Forårsager hudirritation.
  – Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
  – Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

Fareikon:

Fortynderen bruges til at fortynde diverse maling og lak så de kan sprøjtes på

Datablad