EFA Mineralsk terpentin 1 liter

65,00 kr.

Leveringstid 1-3 dage

Vi har ikke et lager | Varer leveres direkte | Afhentning ikke mulig

EFA Mineralsk terpentin

 • Indhold: 1 liter
 • Producent: EFAPaint
 • Fareord: Fare
 • Risiko: 
  – Brandfarlig væske og damp.
  – Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  – Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
  – Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  – Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Fareikon:

Terpentin anvendes til at fortynde maling og lak med, så det bliver egnet til at sprøjte.
Desuden er terpentin velegnet til at fjerne klister fra blandt andet klistermærker.

Datablad